Go to Top

ORGANIGRAMA Caps de Departament

Cap de Departament de Llengües Estrangeres: Ines Mangado

Cap de Departament de Llengua castellana i Literatura: Purificación Reja

Cap de Departament de Música: Eugeni Canyellas

Cap de Departament de Matemàtiques: Fernando Bernal

Cap de Departament de Física i Química : Félix Domínguez

Cap de Departament de Llengua Catalana i Literatura: Llorenç Roig

Cap de Departament de Filosofia : Mercedes Domínguez

Cap de Departament d’Educació Física i Esportiva: Ferran Cano

Cap de Departament d’Orientació : Marisa Puertas

Cap de Departament de Ciències Socials : Juan Antonio Arranz

Cap de Departament de Biologia i Geologia : Maria Pau Tomàs

Cap de Departament d’Educació Plàstica :Amelia Muñoz

Cap de Departament de Tecnologia: Marga Nadal