Go to Top

Els pares ens ajuden

Avui día 22 de maig, en Daniel Bestard, pare de dos alumnes nostres, ha vingut a la classe d economía I ens ha donat una xerrada molt interéssant sobre la banca.