Go to Top

Informació inici de curs 18/19

Dates importants

3 i 4 de setembre: Examens de recuperació i pendents.

7 de setembre: Lliurament de butlletins de notes a les 9:30.

11 de setembre: Publicació de llistes de grups al centre.

12 de setembre: Presentació i inici de classes ESO.
        8:00  Presentació de 1r i 2n de Batxillerat.
        9:15   Presentació tots els nivells d’ESO (a la seva aula tutoria).
        11:15  Inici de les classes a tots els nivells d’ESO.

13 de setembre: Inici de les classes de Batxillerat.

21 de setembre: Presentació i inici de curs de FPB.