Go to Top

Informació matèries

En aquesta pàgina teniu informació de les diferents matèries que heu de decidir si escolliu o no.

Aquesta informació la teniu classificada per cursos.

Per accedir-hi anau a Matricula–>Informació de matèries i seleccionau el curs que us interessi.

Per qualsevol dubte podeu dirigir-vos a la secretaria o direcció del centre. També podeu fer-ho a través dels vostres tutors.