Go to Top

Admissió PEI: del 2 al 12 de maig

Resolució de dia 22 de març de 2017 del director general de Planificació

 

Descarrega Full de sol·licitud

És un procés obert només als alumnes matriculats o que superin la prova d’accés al Conservatori Professional de música i dansa. La participació i obtenció de plaça escolar en el procés d’adscripció o admissió a un centre diferent de l’IES Joan Maria Thomàs, és compatible amb la petició de plaça aquí en el procés d’admissió PEI.

1r ESO.- Poden sol·licitar participar en el programa alumnes d’elemental i professional de música i dansa, admisió supeditada a places disponibles. Alumnes professional tenen preferencia.

Calendari: 2 a 12 de maig

Procés:

1.- Els alumnes PEI que han cursat algun curs a l’IES durant el curs 2016-2017 i vulguin continuar cursant PEI no hauran de realitzar cap tràmit administratiu.

2.- Els alumnes que hagin estat matriculats en els Ensenyaments Professionals de Música i Dansa i que han cursat algun curs a l’IES que no hagin estat del PEI durant el curs 2016-2017 i que desitgi incorporar-se al Programa PEI al curs 2017-2018 hauran de presentar la sol·licitud de participació al Programa (annex II), del 2  al 12 de maig de 2017 en la secretaria de l’IES.

3.- Els alumnes que hagin estat matriculats en els Ensenyaments Professionals de Música i Dansa i que han cursat 6è curs de primaria, o algun curs d’ESO o Batxillerat a un centre que no sigui l’IES durant el curs 2016-2017 i que desitgi incorporar-se al Programa PEI al curs 2017-2018 a l’IES hauran de presentar la sol·licitud de plaça en l’IES, en el procés ordinari d’admissió i la sol·licitud de participació al PEI (annex II), del 2 al 12 de maig de 2016 en la secretaria de l’IES.

4.- Els alumnes que NO hagin estat matriculats en els Ensenyaments Professionals de Música i Dansa durant el curs 2016-2017 i que desitgi incorporar-se al Programa PEI al curs 2017-2018 hauran de presentar la sol·licitud d’admissió en el conservatori PEI segons el calendari establert a la Resolució; i la sol·licitud de participació al PEI (annex II) i còpia de la sol·licitud d’admissió presentada al conservatori, del 2 a 12 de maig de 2016 en la secretaria de l’IES.

5.- Els alumnes que hagin estat matriculats en els Ensenyaments Elementals de Música i Dansa i que han cursat 6è curs de primaria, o algun curs d’ESO a un centre que no sigui l’IES durant el curs 2016-2017 i que desitgi incorporar-se al Programa PEI al curs 2017-2018 a l’IES hauran de presentar la sol·licitud de plaça en l’IES, en el procés ordinari d’admissió i la sol·licitud de participació al PEI (annex II), del 2 al 12de maig de 2016 en la secretaria de l’IES.

–  Les llistes provissionals es publicaran en el tauler d’anuncis de l’IES: 22 de maig 2017

– Reclamacions a les llistes en un termini de 10 dies hàbils des de la seva publicació.

6 de juliol  2017 es publicarà llistats d’adjudicació de plaça en l’IES i les llistes d’espera corresponents