Go to Top

Informació proves PBAU 2018

1.-SOL·LICITUD TÍTOL BATXILLERAT

  • Per sol·licitar el títol de batxillerat empleneu el full de la instància on hi ha les instruccions per a fer el pagament.  Abans del’4 de juny heu de dur a la Secretaria del centre el full de sol·licitud i el justificant de pagament. Es imprescindible haver pagat el títol de Batxillerat per presentar-se a les proves PBAU.

     

2.-PAGAMENT MATRÍCULA PBAU CONVOCATÒRIA JUNY

Del 29 de maig al 4 de juny de 2018 abans de les 13:00h. Els alumnes que hagin obtingut el títol de batxillerat faran efectiu l’import indicat al rebut de pagament a l’entitat bancària triada entre les indicades al rebut.

L’alumne no caldrà que torni al centre per acreditar que ha fet el pagament; serà l’entitat bancària qui directament comunicarà tots els pagaments.

No es considerarà formalitzada la matrícula de cap alumne que no hagi efectuat el pagament.

 OBTENCIÓ DE CREDENCIALS

 La Universitat de les Illes Balears posa a l’abast de tota la comunitat universitària l’eina UIBdigital, que permet accedir als serveis telemàtics de la UIB, com la consulta de resultats de la PBAU, la sol·licitud de revisió d’exàmens, la preinscripció i la matrícula als estudis universitaris.

Per accedir a UIBdigital és necessari estar registrat i disposar d’un nom d’usuari i una clau d’accés.

3.- CONVOCATÒRIA PBAU JULIOL

  •  En cas de presentar-te a la convocatòria de juliol de les proves PBAU seguint el següent procediment: (has de fer una nova prematrícula i sol·licitar el títol de Batxillerat (punt 1) si no s’ha sol·licitat abans)  
  • PREMATRÍCULA
  • Del 19 al 25 de juny de 2018. Al final del paràgraf trobareu l’enllaç:Accès PREMATRICULA ,on  l’alumne trobarà la informació i emplenarà el formulari web de prematrícula que li correspon en funció dels estudis de procedència i de les fases de les PBAU a les quals vol concórrer.A continuació l’alumne imprimirà el full de prematrícula per duplicat, per lliurar-ne un exemplar signat al centre de secundària AMB LA DOCUMENTACIÓ pertinent (fotocòpia DNI, justificant família nombrosa si és el cas, certificat de discapacitat si és el cas) i quedar-se ell l’altre exemplar com a justificant per tenir constància de les assignatures de què s’ha d’examinar. El centre confrontarà i segellarà l’exemplar de l’alumne.
  • El formulari de prematrícula, un cop imprès, no permet fer-hi modificacions. No obstant això, l’alumne pot repetir i fer una nova prematrícula. Ha de tenir en compte que donarem per vàlida i definitiva la prematrícula signada per l’alumne, lliurada al centre i tramesa a la Universitat.
  • PAGAMENT MATRÍCULA PBAU CONVOCATORIA JULIOL Del 29 de juny al 6 de juliol
    • ÉS IMPRESCINDIBLE QUE ABANS DEL 25 DE JUNY PORTIS A LA SECRETARIA DEL CENTRE ELS FULLS DE PREMATRÍCULA SIGNATS.                 

 OBTENCIÓ DE CREDENCIALS

 La Universitat de les Illes Balears posa a l’abast de tota la comunitat universitària l’eina UIBdigital, que permet accedir als serveis telemàtics de la UIB, com la consulta de resultats de la PBAU, la sol·licitud de revisió d’exàmens, la preinscripció i la matrícula als estudis universitaris.

Per accedir a UIBdigital és necessari estar registrat i disposar d’un nom d’usuari i una clau d’accés.

4.- MÉS INFORMACIÓ PROVES PBAU

A la següent pàgina web de la Universitat de les Illes Balears trobareu tota la informació referent a les proves PBAU

Clicau aquí