Go to Top

Matèries 1r Batxillerat

1r de Batxillerat

Modalitat de Ciències

 

Modalitat de Humanitats

Modalitat de Ciències Socials

Modalitat d’Arts

Assignatures Obligatòries de modalitat

 

– Matemàtiques I

-Física i Química

(troncal)

Llatí

– Grec I

(troncal)

Matemàtiques aplicades

Economia

(troncal)

Fonaments de l’art

-Cultura Audivisual

 (troncal)

Assignatures troncals

 

Escolliu 1 matèria

– Dib. Tècnic

– Biologia

 

– H. Mon contemporani

– Literatura Universal

(com específica)

– Literatura Universal

– H. Mon contemporani

 (com específica)

Escolliu 1 matèria

– H. món contemporani

– Literatura Universal

Assignatures específiques

Escolliu 2 matèries

Escolliu 1 matèria

Escolliu 2 matèries

– Cultura Científica

– T.Industrial

– 2a Ll. Estrang.

– TIC-Informàtica

– Religió

– 2a Ll. Estrang.

– Religió

-TIC-Informàtica

 

– 2a Ll. Estrang.

– Religió

– TIC-Informàtica

– Anatomia aplicada 

– Llenguatge i pràctica musical 

Anàlisi musical

Dibuix Artístic

Volum

TIC

– Religió