Go to Top

Matèries 1r Batxillerat

1r de Batxillerat

Modalitat de Ciències

Modalitat de Humanitats

Modalitat de Ciències Socials

Modalitat d’Arts

Assignatures Obligatòries de modalitat

- Matemàtiques I

-Física i Química

(troncal)

- Llatí

- Grec I

(troncal)

- Matemàtiques aplicades

- Economia

(troncal)

- Fonaments de l’art

-Cultura Audivisual

 (troncal)

Assignatures troncals

Escolliu 1 matèria

- Dib. Tècnic

- Biologia

- H. Mon contemporani

- Literatura Universal

(com específica)

- Literatura Universal

- H. Mon contemporani

 (com específica)

Escolliu 1 matèria

- H. món contemporani

- Literatura Universal

Assignatures específiques

Escolliu 2 matèries

Escolliu 1 matèria

Escolliu 2 matèries

- Cultura Científica

- T.Industrial

- 2a Ll. Estrang.

- TIC-Informàtica

- Religió

- 2a Ll. Estrang.

- Religió

-TIC-Informàtica

- 2a Ll. Estrang.

- Religió

- TIC-Informàtica

- Anatomia aplicada i anàlisis musical

- Llenguatge i pràctica musical i anàlisis musical

- Anàlisi musical

- Dibuix Artístic

- Volum

- TIC

- Religió