Go to Top

Matèries 1r ESO

Els alumnes han de cursar al primer curs les següents matèries:

 Ll. catalana i lit. 3h        Ll. castellana i lit. 3h    Primera ll. Estrang. 3h  Matemàtiques 3h    Geografia i hist. 3h

Biologia i geol. 3h

Educació física 2h         Religió/v.ètics 1h           Ed. Plàstica 3h                 Música I 3h              Tutoria 1h.

 A més podran seleccionar una optativa o serà marcada pel centre (segons expedient acadèmic) entre:

T. Matemàtiques  més informació

                                                                                                                       T. Teatre

T. Català. més informació

T. Castellà.  més informació

T. Geografia més informació  Tríptic informatiu