Go to Top

Matèries 2n Batxillerat

2n de Batxillerat

LOMCE

Modalitat de Ciències de la Salut

Modalitat de Ciència i Enginyeria

Modalitat de Humanitats

Modalitat de Ciències Socials

Modalitat d’Arts

Assignatures Obligatòries

Matemàt.II

Filosofia

Matemàt.II

Filosofia

Llatí

Filosofia

Mat.aplic.II

Filosofia

Fonaments de l’art

AssignaturesTroncals

 

 Química Biologia  D.Tècnic II
Física

Grec 

H. Art

Geografia

Economia

Arts Escèniques

C.Audiovisual

Assignatures específiques

Triau una

D.Tècnic II
Física
Geologia
Psicologia
2aLl. Estr
T.Industr. II
T.I.C. II

Triau una

Geologia
2aLl. Estr
T.Industr. II
T.I.C. II
 Química
Psicologia

Triau una

Imatge i so
Psicologia
2aLl. Estr
T.I.C. II

Triau una

H. Art
Imatge i so
2aLl. Estr
Psicologia

T.I.C. II

Triau dues
 A. Mus II
Història música
Imatge i so