Go to Top

Matèries 2n ESO

Els alumnes han de cursar al segon  curs les següents matèries:

 Ll. catalana i lit. 3h        Ll. castellana i lit. 3h    Anglès 3h

Matemàtiques 3h    Geografia i hist. 3h

Física i Química 3h            Tecnologia I 3h

Educació física 2h         Religió/v.ètics 1h           Tutoria 1h

Ed. Plàstica II o Música II o Alemany o Francès  3h        .

A més, els alumnes tindran una hora de reforç de :

 Matemàtiques o  Català   o  Castellà

 

Informació matèries específiques:

Recordeu que:

– Els alumnes hauran d’escollir una assignatura entre les següents optatives: Segona llengua estrangera, i Educació Plàstica i Visual II o música II. Disposau a continuació d’informació de cada assignatura.

Segona llengua estrangera (Alemany o Francès): més informació

Educació plàstica i Visual II.-  més informació

Música II.- més informació