Go to Top

Matèries 4t ESO

Els pares o tutors legals o, si escau, els alumnes poden triar cursar el quart curs de l’educació secundària obligatòria per una de les dues opcions següents:

a) Opció d’ensenyaments acadèmics per a la iniciació al batxillerat.

b) Opció d’ensenyaments aplicats per a la iniciació a la formació professional.

En les dues opcions els alumnes han de cursar les següents matèries:

  • Llengua catalana i literatura 3,5h   Llengua castellana i literatura 3,5h   Primera llengua estrangera 3h   Matemàtiques 4h
  • Geografia i història 3h   Educació Física 2h   Religió/Valors Ètics 1h   Tutoria 1h

 En finalitzar el quart curs, els alumnes han de fer una avaluació final individualitzada. Els alumnes poden fer l’avaluació final individualitzada per l’opció d’ensenyaments acadèmics o per la d’ensenyaments aplicats, amb independència de l’opció cursada al quart curs de l’educació secundària obligatòria, o per ambdues opcions en la mateixa convocatòria. A més, de les matèries anteriors s’han d’examinar de dues matèries troncals i una específica entre les següents opcions

ITINERARI: S’ha d’escollir un sol Itinerari

 Per més informació de les matèries a triar podeu clicar-hi damunt.

Opció 1 

Iniciació al batxillerat

Opció 2 

Iniciació al Batxillerat

Opció 3

Iniciació a la formació professional

Troncals BiologiaiGeologia  FísicaiQuímica   
Economia                         Llatí                Tecnologia              CiènciesAplicades 
Triar-ne una.

 

Alemany         E.Plàstica   Filosofia         Francès       Informàtica    Llatí     Música     Tecnologia

Alemany         E.Plàstica   Filosofia         Francès       Informàtica   Música     Tecnologia

Alemany         E.Plàstica   Filosofia         Francès       Informàtica   Música 

Matemàtiquessignos-i-07

Acadèmiques Acadèmiques Aplicades

L’elecció de tecnologia dintre de les opcions de batxillerat, facilita la presentació també a la revalida de formació professional a més de la de batxillerat per les troncals de l’opció.