Go to Top

Matrícula 18-19

Abans de formalitzar el procés telemàtic de matrícula és important haver llegit la informació curricular de l’oferta educativa.

A més, cal que disposeu d’una adreça de correu electrònic per poder rebre el rebut de la sol·licitud (ha de ser una adreça activa i que consulteu habitualment).

La matrícula es fa de manera telemàtica i només el lliurament del rebut del procès i la documentació es pot fer de manera presencial.

El procediment de matrícula serà diferent segons si es tracta d’alumnat nou, renovació de matrícula o alumnat PEI.

INSTRUCCIONS DE LA MATRÍCULA INTERNA DEL CURS 2018/2019

(PROCÉS PER ALUMNES QUE EL CURS 2017-18 JA CURSAVEN ESTUDIS AL IES)

Benvolguts pares;

El procés de matrícula  intern estarà obert de dia  ____  d’abril de 2018 a  10 de maig de 2018.

Passes a seguir:

  • Revisar el full de dades, en cas de qualque errada ha de corregir-la i signar el document. (Es donarà a tutoria).
  • Fer el procés telemàtic.
  • Realitzar el pagament 40€ en concepte de material escolar.

DOCUMENTACIÓ

Documentació lliurada als alumnes Documentació a presentar al centre
  • Full de dades.
  • Instruccions per a realitzar la matrícula
  • El full de dades, revisat i signat
  • Full de la impressió del correu electrònic rebut al formalitzar la sol·licitud telemàtica.
  • Rebut bancari amb el pagament.

INSTRUCCIONS PROCÉS TELEMÀTIC

Per realitzar la matrícula mitjançant el procés telemàtic han de seguir les següents passes:

1.- Anar a la pàgina web del centre http://iesjmthomas.eu

2.-  Clicar damunt l’apartat MATRÍCULA 18-19  del menú principal i el submenú Renovació de matrícula.

2.bis.- Per ALUMNAT PEI:

                                                  Clicar damunt l’apartat MATRÍCULA 18-19  del menú principal i el submenú Matrícula PEI

3.-Seleccionar el curs Actual de l’alumne. (en que està cursant el curs 17-18).

4.- Omplir la Sol·licitud

5.- Una vegada validada la sol·licitud anar al seu correu electrònic i IMPRIMIR el correu rebut.

En cas de qualque dificultat o dubte telefonar al centre 971209620 o enviar un correu electrònic a l’adreça iesjmthomas@gmail.com.

APIMA

L’associació de pares i mares vol comptar amb la vostra col·laboració i suport. Desitgem que aporteu les vostres opinions i idees, per intentar entre tots i en col·laboració amb professors i equip directiu, millorar l’educació dels nostres fills.

Contacta amb nosaltres:

web: http://apimajmthomas.wordpress.com

mail: apimajmthomas@gmail.com