Go to Top

Matrícula 17-18

Abans de formalitzar el procès telemàtic de matrícula és important haver llegit la informació curricular. A més, cal que disposeu d’una adreça de correu electrònic per poder rebreel rebut de la sol·licitud (ha de ser una adreça activa i que consulteu habitualment).

La matrícula es fa de manera telemàtica i només el lliurament del rebut del procès i la documentació es pot fer de manera presencial.

El procediment de matrícula serà diferent segons si es tracta d’alumnat nou, renovació de matrícula o alumnat.

INSTRUCCIONS DE LA MATRÍCULA INTERNA DEL CURS 2017/2018

(PROCÉS PER ALUMNES QUE EL CURS 2017-18 JA CURSAVEN ESTUDIS AL IES)

Benvolguts pares;

El procés de matrícula  intern està obert,  s’ha de formalitzar abans de dia 2 de juny

Passes a seguir:

 • Revisar el full de dades, en cas de qualque errada ha de corregir-la i signar el document. (Es donarà a tutoria).
 • Fer el procés telemàtic.
 • Realitzar el pagament 40€ en concepte de material.

DOCUMENTACIÓ

Documentació lliurada als alumnes Documentació a presentar al centre
 • Full de dades i autoritzacions.
 • Instruccions per a realitzar la matrícula
 • El full de dades, revisat i signat
 • Full amb la impressió del correu electrònic rebut al formalitzar la sol·licitud telemàtica.
 • Rebut bancari amb el pagament.

INSTRUCCIONS PROCÉS TELEMÀTIC

Per realitzar la matrícula mitjançant el procés telemàtic han de seguir les següents passes:

1.- Anar a la pàgina web del centre http://iesjmthomas.eu

2.- Clicar damunt l’apartat MATRÍCULA 17-18 del menú principal i el submenú Renovació de matrícula

3.-Seleccionar el curs Actual de l’alumne

4.- Omplir la Sol·licitud

5.- Una vegada validada la sol·licitud anar al seu correu electrònic i IMPRIMIR el correu rebut.

En cas de qualque dificultat o dubte telefonar al centre 971209620 o enviar un correu electrònic a l’adreça iesjmthomas@gmail.com.

APIMA

L’associació de pares i mares vol comptar amb la vostra col·laboració i suport. Desitgem que aporteu les vostres opinions i idees, per intentar entre tots i en col·laboració amb professors i equip directiu, millorar l’educació dels nostres fills.

Contacta amb nosaltres:

web: http://apimajmthomas.wordpress.com

mail: apimajmthomas@gmail.com

INSTRUCCIONS DE LA MATRÍCULA DEL CURS 2015/2016

Benvolguts pares;

ha començat el procés de matrícula  intern que s’ha de formalitzar abans de dia 15 de maig.

Passes a seguir:

 • Revisar el full de dades, en cas de qualque errada corregir-la i signar el document. (Se vos donarà a tutoria)
 • Fer el procés telemàtic.

DOCUMENTACIÓ

Documentació lliurada als alumnes Documentació a presentar al centre
 • Full de dades
 • Instruccions per a realitzar la matrícula
 • Revisar, corregir si cal i signar el full de dades.
 • Full amb la impressió del correu electrònic rebut al formalitzar la sol·licitud telemàtica.
 • Rebut bancari amb el pagament.

INSTRUCCIONS PROCÉS TELEMÀTIC

Per realitzar la matrícula mitjançant el procés telemàtic han de seguir les següents passes:

Anar a la pàgina web del centre http://iesjmthomas.eu

Clicar damunt l’apartat MATRÍCULA del menú principal

Seleccionar el curs Actual de l’alumne

Omplir la Sol·licitud

Una vegada validada la sol·licitud anar al seu correu electrònic i imprimir el mail rebut.

En cas de qualque dificultat o dubte telefonar a la Secretaria del centre o enviar un correu electrònic a l’adreça iesjmthomas@gmail.com.

APIMA

L’associació de pares i mares vol comptar amb la vostra col·laboració i suport. Desitgem que aporteu les vostres opinions i idees, per intentar entre tots i en col·laboració amb professors i equip directiu, millorar l’educació dels nostres fills.

Contacta amb nosaltres:

web: http://apimajmthomas.wordpress.com

mail: apimajmthomas@gmail.com