Go to Top

Nous alumnes

Benvolguts pares;

El procés de matrícula  s’ha de formalitzar en la data marcada al sobre de matrícula.

 

Passes a seguir:

 • Omplir el full de dades,

 • Fer el procés telemàtic.

 • Realitzar el pagament 40€ en concepte de material al número de compte de La Caixa:

  ES27 2100 1672 1202 0005 4645

(posar el nom de l’alumne al “Concepte”)

DOCUMENTACIÓ

Documentació lliurada al sobre de matrícula

Documentació a presentar al centre

 • Full de dades.
 • Instruccions per a realitzar la matrícula
 • El full de dades,omplir i signar pel pare, mare o tutors legals (signatura ambdós)
 • Full amb la impressió del correu electrònic rebut al formalitzar la sol·licitud telemàtica.
 • Una fotografia carnet
 • Fotocòpia DNI de l’alumne i dels pare, mare o tutors legals
 • Rebut bancari amb el pagament.

INSTRUCCIONS PROCÉS TELEMÀTIC

Per realitzar la matrícula mitjançant el procés telemàtic han de seguir les següents passes:

1.- Anar a la pàgina web del centre http://iesjmthomas.eu

2.- Clicar damunt l’apartat MATRÍCULA 17-18 del menú principal i el submenú Matrícula Nous alumnes

3.-Seleccionar el curs on ha sol·licitat matrícula l’alumne

4.- Omplir la Sol·licitud

5.- Una vegada validada la sol·licitud anar al seu correu electrònic i IMPRIMIR el correu rebut.

En cas de qualque dificultat o dubte telefonar al centre 971209620 o enviar un correu electrònic a l’adreça iesjmthomas@gmail.com.

APIMA

L’associació de pares i mares vol comptar amb la vostra col·laboració i suport. Desitgem que aporteu les vostres opinions i idees, per intentar entre tots i en col·laboració amb professors i equip directiu, millorar l’educació dels nostres fills.

Contacta amb nosaltres:

web: http://apimajmthomas.wordpress.com

mail: apimajmthomas@gmail.com