Go to Top

PAGAMENT MATRÍCULA PBAU

Del 25 de maig a l’1 de juny de 2017 abans de les 13:00h. Els alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller faran efectiu l’import indicat al rebut de pagament a l’entitat bancària triada entre les indicades al rebut.

L’alumne no caldrà que torni al centre per acreditar que ha fet el pagament; serà l’entitat bancària qui directament comunicarà tots els pagaments.

No es considerarà formalitzada la matrícula de cap alumne que no hagi efectuat el pagament.

OBTENCIÓ DE CREDENCIALS

La Universitat de les Illes Balears posa a l’abast de tota la comunitat universitària l’eina UIBdigital, que permet accedir als serveis telemàtics de la UIB, com la consulta de resultats de la PAU, la sol·licitud de revisió d’exàmens, la preinscripció i la matrícula als estudis universitaris.

Per accedir a UIBdigital és necessari estar registrat i disposar d’un nom d’usuari i una clau d’accés.