Go to Top

Programa PEI. Beques Menjador

Benvolguts pares i mares

Des del Conservatori Professional de Música de Mallorca i des de l’ES Joan Maria Thomàs els informem que:

– S’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de l’11 de maig de 2018 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2018-2019. Boib 63, de 22 de maig de 2018
– S’han realitzat les oportunes gestions per que l’alumnat del programa PEI que faci ús del servei MENU de la cafeteria del Conservatòri, pugui participar d’aquests ajuts.

– Les peticions s’hauran de remetre davant el servei de Secretaria en el terminis establerts en la convocatòria.

Atentament

Els directors dels dos Centres.