Go to Top

Projectes de Direcció de les Candidatures

Seguint el marcat a la

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 22 de gener de 2018 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir.

Es fa públic els projectes de direcció dels candidats amb la finalitat que tota la comunitat educativa en prengui coneixement.

1.- Projecte de Direcció de la Sra Neus Porcell