Go to Top

Seccions europees

QUÈ SON LES SECCIONS EUROPEES?

És un programa adreçat a centres educatius d’educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional, sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Té consideració de Secció Europea l’ús d’una llengua estrangera com a llengua vehicular de l’ensenyament d’una àrea, una matèria o un mòdul no lingüístic al llarg d’una etapa educativa. Per tant, es fa servir la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).
En el nostre centre, pioner en l’aplicació del programa de Seccions Europees en la nostra Comunitat, s’imparteix l’assignatura de Matemàtiques en anglès.
Els recursos i materials didàctics són en anglès. El contingut de l’assignatura s’ajusta a l’establert en el currículum de les IB.

OBJECTIU FONAMENTAL

Millorar la competència lingüística de l’alumnat en llengües estrangeres (anglès)
Oferir més recursos a l’alumnat.
Respondre a la diversitat cultural i lingüística d’Europa, i atendre les recomanacions del Consell d’Europa en matèries lingüístiques.
Afavorir a la mobilitat educativa i ajudar a continuar els estudis en altres països d’Europa

REQUISITS DEL PROFESSORAT

El professorat ha de ser titulat (B2 DEL MECR, 5è d’Escola Oficial d’Idiomes o equivalent).
El centre també forma part del programa d’auxiliars de conversa estrangers, i per tant, es disposa d’un auxiliar de conversa nadiu que col·labora en la implantació del programa de SE.
Les tasques de l’auxiliar de la conversa són:

  1. Pràctiques específiques de conversa
  2. Ensenyament de la cultura i civilització del seu país
  3. Altres tasques afins

REQUISITS DEL ALUMNAT

Amb la finalitat de garantir l’aprenentatge dels continguts del currículum de matemàtiques fent ús com a llengua vehicular l’anglès, el programa està dirigit a aquells alumnes que estiguin en condicions de fer-ho, i per tant, amb bons resultats acadèmics en les respectives matèries.
L’alumnat haurà de comptar amb el consentiment de les famílies.
L’alumnat haurà de comptar amb el consentiment de l’equip directiu i equip docent.
S’acreditarà l’alumnat participant en el Programa i constarà en l’expedient acadèmic .

APLICACIÓ DEL PROGRAMA

En el nostre centre, el programa de Seccions Europees s’aplica de la següent manera:
Al començament de la classe de matemàtiques, els alumnes de cada curs que formen part del programa surten de la seva aula de referència i s’ajunten a una altra aula per realitzar l’ensenyament dels continguts de l’assignatura utilitzant com a llengua vehicular l’anglès. Una vegada s’acaba la classe de matemàtiques, els alumnes tornen a la seva corresponent aula d’origen.
El nostre centre disposa d’un grup de Seccions Europees per a cada nivell de l’ESO (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO). Per tant, un total de 4 grups.

ENLLAÇOS I WEBS D’INTERÈS

Normativa

http://aibcle.caib.es/
http://die.caib.es/normativa/html/280/050.html
http://weib.caib.es/programes/Internacionals/index_.htm

Recursos didàctics

https://www.mathsisfun.com/
http://www.mathplayground.com/
http://www.bbc.co.uk/education/levels/zc9d7ty