Go to Top

SERVEIS Taquilles

El centre disposa de taquilles pels alumnes.

Ubicació de les taquilles:

Dins les aules de 1er d’ESO (d’ús exclusiu pel grup de 1er d’ESO)

En el hall (d’ús per tots els alumnes del Centre)

Preu:

20 € anuals

Reserves i lloguer:

La formalització del lloguer es pot realitzar en qualsevol moment del curs (segons disponibilitat) i la persona encarregada és la Secretaria. també es pot reservar d’un curs per l’altre.