Go to Top

SOL·LICITUD TÍTOL BATX.

Per sol·licitar el títol de batxillerat emplenau el full de la instància on hi ha les instruccions per a fer el pagament. El pagament se farà a traves de pàgina web de l’IES, on trobareu tota la informació. Abans de l’1 de juny heu de dur a la Secretaria del centre el full de sol·licitud i el justificant de pagament.

Descarregar documents:

1.- Instància de sol·licitud del títol de batxillerat
2.- Model de pagament 046

a) Títol batxillerat
b) Títol batxillerat famílies nombroses

Observacions: Exempcions: Membres de família nombrosa especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen. Reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil.